ថ្ងៃទី​២៣ ខែកញ្ញា នឹង​ផ្លាស់ប្តូរ មុខតំណែង​ស្នងការ នៃ​ស្នងការដ្ឋាន​នគរបាល​ខេត្តបាត់ដំបង​ – CEN