សម្តេច​ហេង សំរិន​៖ សន្តិ​ភាពជា​កត្តា​សំខាន់បំផុត និង​មិនអាច​ខ្វះ​បាន – CEN