ម្សិលមិញ​វាយ​ធ្វើបាប​គ្មាន​អាសូរ ថ្ងៃនេះ​បែរមក​កាន់​ដៃ​អង្វរ​លន់តួ សូម​លើកលែងទោស​ត្រូវរ៉ូវ​គ្នា បើសិនជា​អ្នក​វិញ តើ​គួរ​អត់ឱន​ទោស​ឱ្យ​ទេ​? – CEN