ន័​រវេ​ស្ស នឹង​បន្ត​ជួយ​គាំទ្រ​ដល់​កម្ពុជា បោសសម្អាត​មីន ស្របតាម​គោលដៅ​របស់​កម្ពុជា គ្មាន​មីន​នៅ​ឆ្នាំ​២០២៥ – CEN