​នី មុនីនាថ អួលដើមក ពេល​សួរ​ដល់​មួយ​ឆាកជីវិត​សោកស្តាយ​អ្វី​ជាងគេ​? ហើយ​ឆ្លើយ​បែបនេះ​ថា​…. (​វីដេអូ​) – CEN