រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួង​ពាណិជ្ជកម្ម ការពារ​សេចក្តីព្រាងច្បាប់ ស្តីពី​ការអនុម័ត​យល់ព្រម លើ​កិច្ចព្រមព្រៀង​ពាណិជ្ជកម្ម​សេរី​អាស៊ាន​-​ហុងកុង (AHKFTA) នៃ​សាធារណរដ្ឋ​ប្រជាមានិត​ចិន ជាមួយ​គណៈកម្មការ​ទី​៩ នៃ​រដ្ឋសភា​ – CEN