ទេសរដ្ឋមន្ត្រី ស៊ុន ចាន់ថុល ពិភាក្សា​លើ​សេចក្តីព្រាង​កិច្ចព្រមព្រៀង​ក្របខ័ណ្ឌ ក្នុងការ​អភិវឌ្ឍ​មជ្ឈមណ្ឌល​ភស្តុភារ​កម្ម​ភ្នំពេញ​ – CEN