ឯកឧត្ដម​រដ្ឋមន្ត្រី​ទេសចរណ៍ ឧទ្ទេសនាម​ប្រាប់​ក្រុមហ៊ុន​ជប៉ុន​ថា ខេត្តសៀមរាប និង​កំពង់ធំ មាន​សក្ដានុពល​ខ្ពស់ ក្នុងការ​វិនិយោគ​ក​សិ​ទេសចរណ៍ និង​ទេសចរណ៍​ជនបទ​ – CEN