អភិបាល​ខេត្តតាកែវ ជំរុញ​នឹង​ព​ន្លឿ​ន​ក្រុមការងារ​សាងសង់​ដំបូល​ផ្សារ​សំរោង​យ៉ោ​ង ឡើងវិញ ឲ្យ​បាន​លឿន​ឆាប់រហ័ស នឹងមាន​ស្តង់ដារ​សុវត្ថិភាព​ – CEN