ឯកឧត្តម កែវ រ៉េមី​៖ «​ឲ្យ​តែ​បើកផ្លូវ​ឲ្យ​តេ​ក្វាន់​ដូ ITF កម្ពុជា​ចូល ស៊ី​ហ្គេម យើង​មិន​ធ្វើ​ឲ្យ​រាជរដ្ឋាភិបាល​កម្ពុជា និង CAMSOC ខកចិត្ត​ឡើយ​» – CEN