ក្រុមហ៊ុន​របស់​ជប៉ុន យ៉ាម៉ា​តុ ហ្គ្រី​ន នឹង​ជំរុញ​ឱ្យ​ផលិតផល​កសិកម្ម​រប​ស់​កម្ពុជា ក្លាយទៅជា​ក​សិ​ទេសចរណ៍ តាមរយៈ​គម្រោង​អភិវឌ្ឍ​ខ្សែក្រវាត់​បៃតង (Green Belt) – CEN