មនុស្ស​ប្រុស​មួយចំនួន​ឥឡូវ​សាហាវ​ណាស់​! បបួល​ខាង​ស្រី​ចូល​ផ្ទះសំណាក់ តែ​នាង​មិន​ព្រម ផ្ទុះ​កំហឹង​វាយ​ទម្លាក់​ពី​ម៉ូតូ​ឡើង​បែក​ឈាម​គួរ​ឲ្យ​អាសូរ​ – CEN