ជនជាតិ​វៀតណាម ៣​នាក់ ត្រូវ​នគរបាល​ឃាត់ខ្លួន រស់​នៅ​កម្ពុជា​គ្មាន​ឯកសារ​ត្រឹមត្រូវ​នៅ​ហាង​កាហ្វេ​ម៉ូ​ម៉ូ​ – CEN