ការ​ប្រារព្ធ​ខួប​លើក​ទី ៧៥ ​ស្ថិតនៅក្នុង​កាលៈទេសៈ​នៃ​ការបង្អាក់​រំខាន​ដ៏ ខ្លាំងក្លា​ចំពោះ​ពិភពលោក បង្កឡើង​ដោយ​វិបត្តិ​សុខភាព​សកល​ពុំ​ធ្លាប់មាន ដែល​បានធ្វើ​ឲ្យ​ប៉ះពាល់ ដល់​សេដ្ឋកិច្ច និង សង្គម​យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរ – CEN