អង្ករ​ក្រអូប​ដំបូង​គេ​របស់​វៀតណាម នឹងត្រូវ​នាំចេញ​ក្រោម​កិច្ចព្រមព្រៀង​ពាណិជ្ជកម្ម​សេរី រវាង​សហភាព​អឺរ៉ុប​និង​វៀតណាម (EVFTA) នៅ​ចុងខែ​នេះ​ – CEN