ប្រកាស​តែងតាំង​ស្នងការ​ថ្មី នៃ​ស្នងការដ្ឋាន​នគរបាល​ខេត្តបាត់ដំបង ជំនួស​ស្នងការ​ចាស់​ត្រូវ​ចូលនិវត្តន៍ និង​ទទួលបាន​ការតែងតាំង​ពី​ព្រះមហាក្សត្រ ជាទី​ប្រឹក្សា​ក្រសួងមហាផ្ទៃ មាន​ឋានៈ​ស្មើ​អនុរដ្ឋលេខាធិការ​ – CEN