ក្រសួង​វប្បធម៌ កំពុង​រៀបចំ​ឯកសារ ដាក់​ប្រាសាទ​កោះ​កេរ និង​ប្រាសាទបន្ទាយឆ្មារ ជា​សម្បត្តិ​បេតិកភណ្ឌ​ពិភពលោក​ – CEN