កូរ៉េខាងជើង​ថា គ្មាន​ចង់​ជួប​ជាមួយ​មន្ត្រី​អា​មេ​រិច​ទេ កំឡុង​ព្រឹត្តិការណ៍អូ​ឡាំ​ពិច​ – CEN