រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេស​កម្ពុជា វាយតម្លៃ​សភាពការណ៍​តំបន់ និង​អន្តរជាតិ និង​ភាព​តានតឹង​ប្រកបដោយ​គ្រោះថ្នាក់ ដែល​បង្កឡើង​ដោយ​ការប្រកួតប្រជែង រវាង​មហាអំណាច​ធំៗ​ – CEN