អភិបាលខេត្ត​ពោធិ៍សាត់ ណែ​នាំឱ្យ​អាជ្ញាធរ​ក្រុង និង​ក្រុមហ៊ុន​សាងសង់​ផ្លូវ​វាង​ក្រុង ត្រូវ​ចុះ​ពិនិត្យ និង​ដោះស្រាយ​បើកមុខ​ទឹកជា​បន្ទាន់ ដើម្បី​រំដោះ​ជំនន់​ទឹកភ្លៀង ចេញពី​ក្រុង​ពោធិ៍សាត់​ – CEN