គ្មាន​និស្ស័យ​! ដៃគូ​សិល្បៈ​៣​គូ មិនអាច​ក្លាយជា​គូជីវិត​នឹង​គ្នា​បាន​ត្រឹម​ជា​មិត្ត ទោះ​អ្នកគាំទ្រ​ថា​សម​គ្នា​ខ្លាំង​ប៉ុនណា​ – CEN