សម្ដេចនាយក​រដ្ឋមន្ត្រី​កម្ពុជា សាទរ​ចំពោះ​រុស្ស៊ី ដែល​បាន​រកឃើញ វ៉ាក់សាំង​ប្រឆាំងនឹង​ជំងឺ​កូ​វីដ​-១៩ – CEN