អភិបាលខេត្ត​ពោធិ៍សាត់ សម្របសម្រួល ដោះស្រាយ​បញ្ហា​ប្រឈម និង​សំណូមពរ​ជូន​ពលរដ្ឋ ១៨​ករណី​ – CEN