នី សុខ​រី “៖​ឪពុក​ខ្ញុំ​មិន​ឲ្យ​លេង​បាល់​ទេ តែ​ម្ដាយ​ខ្ញុំ​តែង​លើកទឹកចិត្ត​” – CEN