ហាង​ឈ្មោះ មី​ស្ទ័​រលេ​ង លក់ដូរ​គ្រឿងក្លែម​នៅពេល​យប់ ចាក់ធុងបាស់​ស្រែកច្រៀង​ឡូឡា​លឺ​សំឡេង​ខ្លាំងៗ បង្ក​ការរំខាន​ដល់​អ្នកជិតខាង ត្រូវ​នគរបាល​ចុះ​អប់រំ​និង​ឲ្យ​ធ្វើ​កិច្ចសន្យា​ – CEN