ឆន សុវណ្ណ​រាជ បញ្ចេញ​រូប​ស្វ៊ី​តៗ​ជាមួយ​ស្រី​ស្អាត​ម្នាក់​ប៉ុន្មាន​ថ្ងៃ​ជាប់ៗ​គ្នា ធ្វើ​ឲ្យ​អ្នកគាំទ្រ​សង្ស័យ​… – CEN