ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី ប្រាក់ សុខុន​៖ កងកម្លាំង​មួក​ខៀវ​កម្ពុជា ក្លាហាន អង់អាច ម៉ឺងម៉ាត់ និង​មាន​វិជ្ជាជីវៈ​ច្បាស់លាស់ – CEN