​ទុក​រយៈពេល ១០​ថ្ងៃ សម្រាប់​ការរុះរើ​សំណង់​រំលោភ​លើដី​ផ្លូវ ដី​ចំណីផ្លូវ អូរ ប្រឡាយ និង​ដី​ចំណី​ស្ទឹង​សៀមរាប សម្រាប់​ការអនុវត្ត​គម្រោង​ស្ថាបនា​ផ្លូវ​ចំនួន ៣៨​ខ្ស នៅក្នុង​ក្រុង​សៀមរាប​ – CEN