ស្ត្រី​ឥណ្ឌា​ម្នាក់ ត្រូវ​ប្តី​យក​ទៅ​វះកាត់ លក់​ក្រលៀន​ – CEN