អេ​ត វីន​៖ គ្មាន​មនុស្ស​ស្រី​ណា អាច​បញ្ជា​មនុស្ស​ប្រុស​ឲ្យ​កែប្រែ​បានឡើយ លើកលែងតែ​ការផ្តល់​ក្តី​ស្រឡាញ់​ច្បាស់លាស់​ – CEN