ឯកឧត្តម ស សុខា ៖ កំណែ​ទម្រ​ង​ថ្មី​ត្រូវ​កែ​ឈ្មោះ​សាក​វិទ្យាល័យ​បាត់ដំបង ទៅជា​សាក​វិទ្យាល័យ​ជាតិ​បាត់ដំបង​ – CEN