អន្តរក្រសួង ចុះ​សិក្សា និង​ដោះស្រាយ​ករណី​រកឃើញ គ្រាប់​យុទ្ធភណ្ឌ​មិនទាន់​ផ្ទុះ ក្នុង​នាវា​ដែល​លិច​ក្នុង​ទន្លេ​ស្រុក​ស្រី​សន្ធរ​ – CEN