ក្រុម​អ្នក​ដឹក​អាហារ​ក្រុមហ៊ុន E-Gets កំពុង​ប្រមូល​ផ្ដុំគ្នា នៅ​ផ្លូវ​៦០​ម៉ែត្រ ដើម្បី​ដង្ហែ​ទៅ​តវ៉ា​នៅមុខ​ក្រុមហ៊ុន ព្រោះ​ទម្លាក់​ថ្លៃឈ្នួល​ដឹក​ទាប​ពេក(វីដេអូ) – CEN