​ធនាគារ​ឯកទេស​វី​ង និង ស៊ី​អ៊ី​អូ ម៉ា​ស្ទ័​រ​ក្លឹប នឹង​ចាប់ដៃគ្នា​ដើម្បី​ជំរុញ​ប្រព័ន្ធ​ហិរញ្ញវត្ថុ​បែប​ឌីជីថល​សម្រាប់​សហគ្រាស​ខ្នាតតូច​និង​មធ្យម​ – CEN