ម្ចាស់​ពាន គ្រី ថៃ​ពៅ ទម្លាយ​ពាក្យ​ក្នុង​ចិត្ត​ច្បាស់ៗ ក្រោយ​លេច​ច​ចាម​អារាម​ដើរ​ចេញពី​ហង្ស​មាស ទៅតាម​មិត្តសម្លាញ់​នៅ Galaxy – CEN