រំជួលចិត្ត​! លោកយាយ​អាយុ ៩៦ ឆ្នាំ ស្រក់​ទឹកភ្នែក ខណៈ​ហុច​លុយ​ឲ្យ​បងប្រុស​អាយុ ១០១ ឆ្នាំ ទុក​ទិញ​របស់​ឆ្ងាញ់ៗ​ហូប ពេល​លា​បែក​គ្នា​ទៅវិញ (​វីដេអូ​) – CEN