សត្វ​ប្រវឹក​ព្រៃ​ចំនួន​៥៥៣​ក្បាល ដែល​ចាប់បាន​ពី​ជនល្មើស យកទៅ​លេង​នៅ​បឹង​ធម្មជាតិ​(វីដេអូ) – CEN