បងប្អូន​ដែល​រងគ្រោះ​ដោយ រន្ទះបាញ់​បណ្តាល​ឲ្យ​ស្លាប់​ម្នាក់ រងរបួស​ចំនួន ៤ នាក់ ជា​កម្មករ​ដក​ដំឡូង នៅ​ឃុំ​ជាំ​ក្រវៀន​(វីដេអូ) – CEN