តោះ​! មក​ដឹង​ពី​អត្ថន័យ​តំណាង​ឲ្យ​ខេត្ត​ក្រុង និង​ប្រទេស​ដែលមាន​ប្រជាជន​ខ្មែរ​រស់នៅ​ច្រើន Miss Grand Cambodia (​វីដេអូ​) – CEN