ហាងលក់សាច់ឆ្កែ នៅកូរ៉េខាងត្បូង ពុំព្រមផ្អាកសកម្មភាពក្នុងអំឡុងពេលប្រព្រឹត្តទៅរបស់អូឡាំពិក Pyeongchang – CEN