អាវុធហត្ថរាជធានីភ្នំពេញ ទិញម៉ូតូធំប្រដេញទំនើប ដើម្បីចេញប្រតិបត្តិការបង្រ្កាបបទល្មើស ក្នុងភូមិសាស្ត្ររាជធានី – CEN