មាន​អ្នក​ស្គាល់ Rose ទេ ជួយ​ប្រាប់តៗ​គ្នា​ផង​! ហាង​កែ​សម្ផស្ស​មួយ​នេះ​ប្រកាស​កាត់​ភ្នែក​ឲ្យ Free ព្រោះ​យល់ឃើញថា​… – CEN