សម្តេច​តេ​ជោ គូស​រំលេច​នូវ​ការងារ​ជា​អាទិភាព​ចំនួន​៥​ចំណុច ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​បញ្ហា​ហិរញ្ញប្បទាន សម្រាប់​បម្រើ​ឲ្យ​កិច្ចខិតខំ​ប្រឹងប្រែង​រប​ស់​ប្រទេស​កំពុងអភិវឌ្ឍន៍(វីដេអូ) – CEN