អាកាសយានដ្ឋាន​សុ​វណ្ណា​ភូមិ នៅតែ​ជា​មជ្ឈមណ្ឌល​ចរាចរណ៍​ផ្លូវអាកាស​របស់​អាស៊ីអាគ្នេយ៍ បើទោះបី​រង​ការវាយប្រហារ​ដោយ​កូ​វីដ​១៩ – CEN