ក្តុកក្តួល​ណាស់​! ទិដ្ឋភាព​ចុងក្រោយ​របស់​ជាងកាត់សក់ ដែល​ត្រូវគេ​បាញ់សម្លាប់​មុខផ្ទះ ធ្វើ​ឲ្យ​ក្រុមគ្រួសារ​ស្រែក​ទ្រ​ហ៊ោ​យំ​ខ្លាំងៗ ដោយ​ព្រលឹង​សណ្ឋិត​ក្នុង​ខ្លួន​បុរស​ម្នាក់​ផ្តាំផ្ញើ​…. (​វីដេអូ​) – CEN