បង្កើត​ឧទ្យាន​ជាតិ​សមុទ្រ​កោះរ៉ុង , ក្រសួង​បរិស្ថាន​ត្រូវ​កាត់​ឆ្វៀល​ផ្ទៃដី​វិនិយោគ ដី​លំនៅដ្ឋាន ដីស្រែ​ចម្ការ និង​ដី​អាស្រ័យ​ផល​ចេញ​ – CEN