លោក​ទេសរដ្ឋមន្ត្រី ស៊ុន ចាន់ថុល ប្រកាសថា កម្ពុជា​សម្រេច​ធ្វើ​ប័ណ្ណបើកបរ​កម្រិត​អន្តរជាតិ ដែល​ឲ្យ​ប្រជាពលរដ្ឋ​ខ្មែរ អាច​បើកបរ​គ្រប់​ប្រទេស​លើ​ពិភពលោក​ – CEN