​លេច​ធ្លាយ​រឿងអាស្រូវ​ដ៏​ធំ​របស់ Miss Universe Thailand 2020 ត្រូវបាន​ចោទថា​អ្នករៀបចំ​កម្មវិធី​បញ្ចូល​អ្នក​ស្គាល់គ្នា ហើយ​ប្រាប់​ខ្ទេច​ពី​របៀប​ប្រឡង​… – CEN