អគ្គនាយកដ្ឋាន​ពន្ធដា​រ អញ្ជើញ​លោកស្រី សូ សុផាន់​នី នាយិកា ក្រុមហ៊ុន ស៊ី ឃាង និង​លោក លី ហ្វ៊ូ​ហ្វុ​ង នាយក​ក្រុមហ៊ុន សហគ្រាស​ជួសជុល និង​លក់​រថយន្ត ឲ្យ​ចូលមក​ទូទាត់​បំណុល​ពន្ធ​ដែល​ជំពាក់​រដ្ឋ​ – CEN