ទុកជា​មេរៀន​! អត់​បង់​ការប្រាក់​៣​ខែ បុគ្គលិក​ក្រុមហ៊ុន​អចលនទ្រព្យ LOD លើកគ្នា​រឹបអូស​ម៉ូតូ​កូនបំណុល​ប្រើ​សុទ្ធតែ​ពូថៅ និង​ដែក​ទីប តែ​លទ្ធផល​គឺថា​… (​វីដេអូ​) – CEN